top of page

REGLAMENT GRAN FONS LLORET COSTA BRAVA

 

La Gran Fondo Lloret Costa Brava, és una marxa cicloturista de carretera, que promou l'aventura, l'esforç i la superació personal amb els increïbles paratges de la província de Girona per oferir als el participant una experiència esportiva única amb el més cura nivell organitzatiu.

La realització de la inscripció implica l'acceptació total de el present reglament.

Aquest reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de l'organització.

 

RECORREGUTS

 

 • El recorregut es descriuen tots els detalls a la secció RECORREGUT del web de la prova.

 • L'Organització farà públics uns dies abans de la prova els tracks definitius. Igualment, la informació detallada i horaris es publicaran en aquesta web (www.granfondolloretcostabarava.com).

 • L'itinerari estarà obert permanentment al trànsit rodat, de vianants, a la lliure circulació d'animals i vehicles agraris. El corredor haurà de respectar les normes de circulació en tot moment i extremar les precaucions a l'arribar a encreuaments i carreteres (doncs el trànsit no es controlarà al seu pas), sent ell mateix responsable de les imprudències i infraccions que cometi. L'Organització no es responsabilitzarà dels accidents o danys que es puguin derivar de l'omissió per part dels corredors de el codi de circulació.

 • L'Organització es reserva el dret de modificar el recorregut, avituallaments, quilometratge i la data de la prova si ho considera necessari.

 • Cada participant ha de ser autònom a l'hora de gestionar una possible incidència mecànica, de totes maneres, l'organització posarà en els avituallaments el material bàsic per a facilitar possibles reparacions bàsiques i un vehicle d'assistència a la fi de la marxa.

 

MODALITATS

 

 • Es podrà participar en 2 modalitats: Gran fons i mig fons

 • La Gran Fons Lloret Costa Brava és una marxa no competitiva.

 

INSCRIPCIONS

 

 • Els preus i detalls de les inscripcions pots veure'ls a la secció INSCRIPCIONS d'aquesta web

 

MATERIALS OBLIGATORIS

 

 • Tots els participants han de portar els materials obligatoris que seran verificats abans de la sortida:

 

- Serà obligatori l'ús de casc homologat.

- Bicicleta de carretera

- Telèfon mòbil amb bateria recentment carregada. L'Organització facilitarà uns números de telèfon per avís en cas d'emergència.

 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

 

 

 • En cas de cancel·lació total o ajornament de l'esdeveniment per ordre governamental a causa de la pandèmia de la COVID-19, s'aplicaran les següents condicions (a escollir per cada participant):

 

 1. Traspàs de la inscripció a l'edició de 2022.

 2. Reemborsament de el 75% de l'total de la inscripció a qui no tinguin assegurança de cancel·lació contractat i de el 100% als que sí tinguin assegurança de cancel·lació contractat.

 3. En cas d'ajornament de la prova els participants que no tinguin assegurança de cancel·lació podran cedir la seva inscripció a un company.

 

 • Només es retornarà l'import de la inscripció en cas que l'esdeveniment sigui cancel·lat definitivament per motius de seguretat per la situació epidemiològica de la Covid19. En aquest cas només es cobrarien les comissions bancàries.

 

 • S'estableix una assegurança de cancel·lació amb un preu de 10 €.

 • L'assegurança de cancel·lació cobreix la devolució sobre l'import total de la inscripció segons el que estipula el següent paràgraf.

 • Els participants que contractin l'assegurança de cancel·lació podran exercir el dret de devolució de l'import de la inscripció sense necessitat de justificar el motiu. Aquesta assegurança cobreix diferents percentatges del total de la devolució depenent de la data en què es comuniqui per correu electrònic la cancel·lació a la següent adreça: comunicación@sportevents360.com. Qualsevol devolució tindrà un càrrec de 10 € de l'assegurança en concepte de taxes de gestió.

 • 100% fins a 20 dies abans de la prova 50% fins a 10 dies abans de la prova a partir d'aquesta data no es realitzaran devolucions.

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 

 • L'organització no es fa responsable de la pèrdua o sostracció de béns dels participants durant el transcurs d'aquesta mateixa.

 • Si algun participant que hagi sobrepassat el temps màxim de pas vol continuar per l'itinerari, ho farà sota la seva completa responsabilitat i risc, donat que l'organització ho considera fora de la prova i no podrà oferir-li els serveis. Per tant, s'eximeix l'organització de qualsevol reclamació referida a aquesta qüestió.

 • Està totalment prohibit incorporar-se a la prova sense estar prèviament inscrit. L'Organització en cap cas es farà responsable de les persones que realitzin la marxa sense inscripció.

 • Tots els corredors seran respectuosos en tot moment amb el medi ambient, especialment amb l'ús dels camins, rius i entorns pels quals circula el recorregut. Es prohibeix terminantment llençar qualsevol tipus de deixalla o escombraries fora dels llocs habilitats per a això. L'incompliment d'aquest punt comportarà a la desqualificació immediata de l'participant.

 • Cada participant haurà d'acatar les normes i indicacions de l'Organització, especialment, en el desenvolupament i control de la prova (controls, sortida, arribada, lliuraments de premis, etc)

 • L'Organització podrà neutralitzar la cursa si ho considera necessari en qualsevol moment i cancel·lar o modificar algun tram de l'recorregut o etapa íntegra si en consens amb les autoritats competents es considera que el desenvolupament de la prova, bé sigui per inclemències climàtiques o per algun altre esdeveniment extraordinari comporta a un perill contra la integritat física dels participants.

 • Si no es pogués donar la sortida en cas que es donés una situació de pre-emergència o de força major, es suspendria l'etapa o la carrera sense possibilitat de reclamació alguna contra l'organitzador a l'ésser un tema aliè a les seves competències.

 • Tot corredor que abandoni la prova, ho haurà de comunicar a l'Organització el més aviat possible.

 • L'Organització disposarà de serveis d'evacuació, ambulàncies i personal sanitaris.

 • L'Organització podrà obligar a qualsevol corredor que no es trobi en les condicions físiques adequades o no compleixi amb els terminis màxims de pas establert en els diferents punts de control a retirar-se de la prova oa prendre una ruta ràpida alternativa per carretera.

 • L'Organització podrà desqualificar o sancionar aquells que no respectin les normes de circulació, no disposin de el dorsal, no portin el material reglamentari, no es comportin d'una manera correcta, ètica i moral i no obeeixin les indicacions dels agents de seguretat, personal de l'Organització o protecció civil. Igualment a aquells que evitin els passos de control mitjançant dreceres en el recorregut o no utilitzin els equipaments i instal·lacions habilitades per a la prova de manera correcta.

 

DESCÀRREC DE RESPONSABILITATS I DRETS D'IMATGE

 

 • El participant ha de saber que una prova com la Gran Fons Lloret Costa Brava porta a el cos a esforços límits molt intensos i prolongats. L'Organització entén que la inscripció per part de l'participant significa que aquest compta amb unes condicions físiques i psíquiques adequades per realitzar l'esforç que suposa la prova i que s'ha realitzat els deguts controls mèdics que ho certifiquin.

 • El participant és l'únic responsable del seu propi comportament i conducció, assumint els riscos, fins i tot davant de tercers, que puguin comportar el fet de participar en aquest esdeveniment, tant a nivell d'esforç físic, psíquic, com caigudes o un altre tipus de lesions, per la qual cosa allibera expressament a l'organització de la prova i / o qualsevol patrocinador o col·laborador, abans de res tipus d'accident, incident, lesió o eventualitat que pogués sorgir derivada de la participació en la prova. En cas d'accident, els corredors i els seus acompanyants es comprometen de manera individual amb la seva responsabilitat des de tots els punts de vista (econòmica, civil i penal). L'Organització no serà solidària amb les despeses o deutes que poguessin ocasionar els participants abans, durant o després de la prova, ni de les pèrdues o avaries que poguessin patir les bicicletes o altres equipaments dels participants durant la prova.

 • La inscripció suposa acceptar la cessió de tots els drets d'imatge individuals a l'Organitzador perquè pugui fer ús lliurement de fotografies i vídeos captats durant la prova amb la finalitat de comunicar o promocionar-la a qualsevol que fos el mitjà que l'Organitzador consideri oportú.

 • L'Organització es reserva el dret de resoldre aquelles situacions excepcionals que es puguin derivar de la interpretació i aplicació de el present de l'reglament.

 • L'Organització disposa d'una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil i d'una assegurança d'accidents segons la legislació vigent.

 • El sol fet d'inscriure en aquest esdeveniment implica l'acceptació de el present reglament. El desconeixement del mateix, no eximeix el participant del seu compliment.

 

DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

En compliment del que estableix la Llei Orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ( "LOPD") i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, CD Sport Events 360º els informen, i vostè consent que:


Totes les dades de caràcter personal facilitades per Vostè a través dels formularis de recollida de dades al lloc web www.sportevents360bike.com i www.sportevents360.com, són incorporades a un fitxer automatitzat de caràcter personal de què és responsable Sport Events 360º i que està degudament inscrit a l'Registre de la Protecció de Dades. L'objectiu de la creació d'aquest fitxer, el qual és tractat de forma confidencial, és:

 

• Administrar la seva participació a la Gran Fondo Lloret Costa Brava
• Gestionar la informació procedent de la prova, especialment els resultats, les fotografies i els vídeos.
• Realitzar el control estadístic dels participants per tal de retroalimentar l'organització i aplicar els canvis pertinents per a la seva millora.
• Promocionar o publicitar les activitats, serveis i articles que ofereixi Sport Events 360º, així com els dels patrocinadors de la Gran Fondo Lloret Costa Brava

 

Amb el seu consentiment al procés d'inscripció i a el formulari corresponent, vostè autoritza de forma expressa la cessió de les seves dades personals sol·licitades amb les finalitats abans relacionades a favor de qualsevol de les entitats abans citades, tant de Sport Events 360º, com dels patrocinadors de l'esdeveniment així com que les seves dades puguin ser utilitzades per l'enviament de comunicacions comercials o publicitàries per correu ordinari, electrònic, sms o qualsevol altre mitjà, o perquè puguin trucar-lo amb les finalitats abans descrites. Aquestes autoritzacions són revocables en qualsevol moment sense efectes retroactius. De qualsevol manera, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes a la direcció de Sport Events 360º C/ Joan Salvat Papasseit 42 de Mataró adjuntant una fotocòpia del DNI.

bottom of page