top of page

REGLAMENT GRAN FONDO CALELLA SCOTT

La Gran Fons CALELLA SCOTT, és una marxa cicloturista de carretera, que promou l'aventura, l'esforç i la superació personal amb els increïbles paratges de la província de Barcelona per oferir al participant una experiència esportiva única amb el nivell organitzatiu més acurat.

Aquest reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de lorganització.

 

La realització de la inscripció implica l'acceptació total del present reglament.

 

RECORREGUTS

 • El recorregut es descriuen tots els detalls a la secció RECORREGUT de la web de la prova.

 • L'Organització farà públics uns dies abans de la prova els tracks definitius. Igualment, la informació detallada i els horaris es publicaran en aquesta web (www.granfondocalella.com).

 • L'itinerari estarà obert permanentment al trànsit rodat, per als vianants, a la lliure circulació d'animals i vehicles agraris. El corredor haurà de respectar les normes de circulació en tot moment i extremar les precaucions en arribar a creus i carreteres (ja que el trànsit no es controlarà al seu pas), essent ell mateix responsable de les imprudències i infraccions que cometi. L'organització no es responsabilitzarà dels accidents o els danys que es puguin derivar de l'omissió per part dels corredors del codi de circulació.

 • L'Organització es reserva el dret de modificar el recorregut, avituallaments, quilometratge i la data de la prova si ho considera necessari.

 • Cada participant ha de ser autònom a l'hora de gestionar una possible incidència mecànica, però l'organització posarà en els avituallaments el material bàsic per facilitar possibles reparacions bàsiques i un vehicle d'assistència al final de la marxa.  

MODALITATS

 

 • Es podrà participar en 2 modalitats: Gran fons i mig fons

 • La Gran Fons Calella SCOTT és una marxa no competitiva.  

INSCRIPCIONS

 • Els preus i detalls de les inscripcions els pots veure a la secció INSCRIPCIONS d'aquesta web

 

​ MATERIALS OBLIGATORIS  

 • Tots els participants hauran de portar els següents materials obligatoris que seran verificats abans de la sortida:

     – Serà obligatori lús de casc homologat.

     – Bicicleta de carretera

     – Telèfon mòbil amb bateria acabada de carregar. L'organització facilitarà uns números de telèfon per a avís en cas d'emergència.

​​

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

 • L'assegurança de cancel·lació cobreix la devolució sobre l'import total de la inscripció segons el que estipula el paràgraf següent.

 • Per garantir el retorn íntegre de l'import de la inscripció, l'organització estableix una assegurança de cancel·lació de 10 euros.​

 • Els participants que contractin lassegurança de cancel·lació podran exercir el dret de devolució de limport de la inscripció sense necessitat de justificar el motiu. Aquesta assegurança cobreix diferents percentatges del total de la devolució depenent de la data en què es comuniqui per email la cancel·lació al següent e-mail comunicación@sportevents360.com Qualsevol devolució tindrà un càrrec de 10€ de lassegurança en concepte de taxes de gestió.

 • 100% fins a 20 dies abans de la prova 50% fins a 10 dies abans de la prova a partir d'aquesta data no es faran devolucions.

 • Si s'exerceix el dret de reclamació amb una antelació inferior a 7 dies abans de la realització de la prova, no s'acceptarà i no es farà cap devolució.

 • Si la devolució es fa efectiva, aqueta tindra un recàrrec de 10 euros ( d'assegurança de cancel·lació), en concepte de despeses de gestió.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 • L'organització no es fa responsable de la pèrdua o la sostracció de béns dels participants durant el transcurs d'aquesta.

 • Si algun participant que hagi sobrepassat el temps màxim de pas vol continuar per l'itinerari, ho farà sota la seva responsabilitat i risc complet, atès que l'organització ho considera fora de la prova i no podrà oferir-li els serveis. Per tant, s'eximeix l'organització de qualsevol reclamació referida a aquesta qüestió.

 • Està totalment prohibit incorporar-se a la prova sense estar prèviament inscrit. L'Organització en cap cas no es farà responsable de les persones que facin la marxa sense inscripció.

 • Tots els corredors seran respectuosos en tot moment amb el medi ambient, especialment amb l'ús dels camins, rius i entorns per on circula el recorregut. Es prohibeix terminantment llençar qualsevol tipus de deixalla o escombraries fora dels llocs habilitats per fer-ho. L'incompliment d'aquest punt comportarà la desqualificació immediata del participant.

 • Cada participant haurà d'acatar les normes i indicacions de l'Organització, en especial, en el desenvolupament i el control de la prova (controls, sortida, arribada, lliuraments de premis, etc)

 • L'Organització podrà neutralitzar la carrera si ho considera necessari en qualsevol moment i cancel·lar o modificar algun tram del recorregut o etapa íntegra si en consens amb les autoritats competents es considera que el desenvolupament de la prova, sigui per inclemències climàtiques o per algun altre esdeveniment extraordinari comporta un perill contra la integritat física dels participants.

 • Si no es pogués donar la sortida en cas que es donés una situació de preemergència  o de força major, se suspendria l'etapa o la carrera sense possibilitat de cap reclamació contra l'organitzador en ser un tema aliè a les seves competències.

 • Tot corredor que abandoni la prova, ho haurà de comunicar a l'Organització com més aviat millor.

 • LOrganització disposarà de serveis devacuació, ambulàncies i personal sanitaris.

 • L'Organització podrà obligar qualsevol corredor que no estigui en les condicions físiques adequades o no compleixi els terminis màxims de pas establert als diferents punts de control a retirar-se de la prova oa prendre una ruta ràpida alternativa per carretera.

 • L'Organització podrà desqualificar o sancionar aquells que no respectin les normes de circulació, no disposin del dorsal, no portin el material reglamentari, no es comportin de manera correcta, ètica i moral i no obeeixin les indicacions dels agents de seguretat, personal de lOrganització o protecció civil. Igualment a aquells que evitin els passos de control mitjançant dreceres en el recorregut o no utilitzin els equipaments i instal·lacions habilitades per a la prova de manera correcta.

DESCÀRREC DE RESPONSABILITATS I DRETS D'IMATGE

 • El participant ha de saber que una prova com la Gran Fons Onvelo Mataró porta el cos a esforços límits molt intensos i perllongats. L'Organització entén que la inscripció per part del participant significa que aquest compta amb unes condicions físiques i psíquiques adequades per fer l'esforç que suposa la prova i que s'ha realitzat els controls mèdics deguts que ho certifiquin.

 • El participant és l'únic responsable del seu propi comportament i conducció, assumint els riscos, fins i tot davant de tercers, que puguin comportar el fet de participar en aquest esdeveniment, tant a nivell d'esforç físic, psíquic, com caigudes o altres lesions, per la qual cosa allibera expressament l'organització de la prova i/o qualsevol patrocinador o col·laborador, davant de tot tipus d'accident, incident, lesió o eventualitat que pogués sorgir derivada de la participació en la prova. En cas d'accident, els corredors i els acompanyants es comprometen de manera individual amb la seva responsabilitat des de tots els punts de vista (econòmica, civil i penal). L'Organització no serà solidària amb les despeses o els deutes que puguin ocasionar els participants abans, durant o després de la prova, ni de les pèrdua o avaries que poguessin patir les bicicletes o altres equipaments dels participants durant la prova.

 • La inscripció suposa acceptar la cessió de tots els drets d'imatge individuals a l'organitzador perquè pugui fer ús lliurement de fotografies i vídeos captats durant la prova per tal de comunicar-la o promocionar-la a qualsevol que fos el mitjà que l'organitzador consideri oportú.

 • L'Organització es reserva el dret de resoldre aquelles situacions excepcionals que es puguin derivar de la interpretació i l'aplicació del present del reglament.

 • L'Organització disposa d'una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil i d'assegurances d'accidents segons la legislació vigent.

 • El fet d'inscriure's en aquest esdeveniment implica l'acceptació del present reglament. El desconeixement del mateix no eximeix el participant del seu compliment.

DADES DE CARACTER PERSONAL ​

En compliment del que estableix la Llei Orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD”) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, CD Sportevents360º us informen, i vostè consenteix que:


Totes les dades de caràcter personal facilitades per vostè a través dels formularis de recollida de dades al lloc web www.sportevents360bike.com i www.sportevents360.com, són incorporades a un fitxer automatitzat de caràcter personal del qual és responsable Sportevents360º i que està degudament inscrit al Registre de la Protecció de Dades. L'objectiu de la creació d'aquest fitxer, que és tractat de manera confidencial, és:

• Administrar la seva participació a la Gran Fons Onvelo Mataró
• Gestionar la informació procedent de la prova, especialment els resultats, les fotografies i els vídeos.
• Realitzar el control estadístic dels participants per tal de retroalimentar l'organització i aplicar els canvis pertinents per millorar-los.
• Promocionar o publicitar les activitats, serveis i articles que ofereixi SportEvents360º, així com els dels patrocinadors de la Gran Fons Lloret Costa Brava

Amb el vostre consentiment al procés d'inscripció i al formulari corresponent, autoritzeu de forma expressa la cessió de les vostres dades personals sol·licitades amb les finalitats abans relacionades a favor de qualsevol de les entitats abans esmentades, tant del SportEvents360º, com dels patrocinadors de l'esdeveniment així com que les seves dades puguin ser utilitzades per a l'enviament de comunicacions comercials o publicitàries per correu ordinari, electrònic, sms o qualsevol altre mitjà, o perquè puguin trucar-ho amb les finalitats abans descrites. Aquestes autoritzacions són revocables en qualsevol moment sense efectes retroactius. De qualsevol manera, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes a l'adreça de SportEvents 360º, Joan Salvat Papasseit 42 adjuntant una fotocòpia del DNI.

bottom of page